SZS – PUNKTACJA – Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
– szkoły podstawowe, gimnazjalne, szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, szkoły ponadpodstawowe z oddziałami gimnazjalnymi

CHŁOPCY

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
SP15 (G1)  x x x x x x x x 2
SP13 (G2) x x x  8  x x  x 6
SP36 (G3)
SP37 (G4) x x  12
SP32 (G5)  x  x  7 x  x  x x 6  7
KAT. G5  x x x 8
SP46 (G6) x x x x x x x x 9
SP47 (G7)  x
SP38 (G8)  x  x  x  x 4
IX LO (G9) x x x x x x  15 12 9
G 11 x x  10 x x x x  7 10 12
SP3 (G12)
G 13  x  x  x x  x  x x x  8  5
CKZIU (G14)  x x x x x x x 6  3
ZSEiInf. (G15)  x x  x  x  x 9 10
 SP6 (G16) x x x x x x x x x  12+1  15 15
SP17 (G17)
SP48 (G18)  x  x
SP12 (G19)
G 24  x x x 15 x x x x x x  7
IV LO (G25) x  x  x x  x x  x  x 3  8
CKZiU 25 (G26)
SP33 (G27)  x  x x x x 4
 SP40  9  10
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

 

DZIEWCZĘTA

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
SP15 (G1)  x  x  x  x x  x  2
SP13 (G2)  x  x x  x
SP36 (G3)
SP37 (G4)
SP32 (G5) x 12 x  x  x  x  4  9
KAT. G5  x  x  x  7
 SP46 (G6)  x x x x x x x x x  6
SP47 (G7) x x x 9 x x x
SP38 (G8)  x  x  x 7
IX LO (G9)  x  x  x  x  x  x x  x  8 9
G 11 x x x x x x  x  x  2 12 6
SP3 (G12)
G 13  x x 10  x x  x  x  x  7  4
CKZIU (G14)  x x 8 x x x x x 3  3
ZSEiInf. (G15)  x 7  x  x  x 10  8
SP6 (G16)  x  x x x x x x x x x  12+1 15 12
SP17 (G17)
 SP48 (G18)  x x  x x  x  x 15+3  5  15
SP12 (G19)
G 24  x x x 15 x x x x x x  10  10
IV LO (G25) x x  x x x  x x x 9  5
 CKZiU 25 (G26)
SP33 (G27)  x x  x x  x  3
 SP 40  8
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

Ostatnia aktualizacja – 10.11.2017 r.