SZS – PUNKTACJA – Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
– szkoły podstawowe, gimnazjalne, szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, szkoły ponadpodstawowe z oddziałami gimnazjalnymi

CHŁOPCY

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
SP15 (G1)  x x x x x x x x
SP13 (G2) x x x  x x  x
SP36 (G3)
SP37 (G4) x x  x
SP32 (G5)  x  x  x x  x  x x
KAT. G5  x x x
SP46 (G6) x x x x x x x x
SP47 (G7)  x
SP38 (G8)
IX LO (G9) x x x x
G 11 x x x x x x
SP3 (G12)
G 13  x  x  x x  x  x x x
CKZIU (G14)  x x x x x x x
ZSEiInf. (G15)  x x  x  x  x
 SP6 (G16) x x x x x x x x x
SP17 (G17)
SP48 (G18)  x  x
SP12 (G19)
G 24  x x x x x x x x x x
IV LO (G25) x  x  x x  x x  x  x
CKZiU 25 (G26)
SP33 (G27)  x  x x x x
 KAT. G5
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

 

DZIEWCZĘTA

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
SP15 (G1)  x  x  x  x x  x
SP13 (G2)  x  x x  x
SP36 (G3)
SP37 (G4)
SP32 (G5) x x x  x  x  x
KAT. G5  x  x  x
 SP46 (G6)  x x x x x x x x x
SP47 (G7) x x x x x x x
SP38 (G8)
IX LO (G9)  x  x  x  x  x  x x  x
G 11 x x x x x x  x  x
SP3 (G12)
G 13  x x x  x x  x  x  x
CKZIU (G14)  x x x x x x x x
ZSEiInf. (G15)  x x  x  x  x
SP6 (G16)  x  x x x x x x x x x
SP17 (G17)
 SP48 (G18)  x x  x x  x  x
SP12 (G19)
G 24  x x x x x x x x x x
IV LO (G25) x x  x x x  x x x
 CKZiU 25 (G26)
SP33 (G27)  x x  x x  x
 KAT. G5
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

Ostatnia aktualizacja – 15.10.2017 r.