Miejskie Stypendia Sportowe

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu w sprawie naboru wniosków o przyznanie Miejskiego Stypendium Sportowego.
http://www.mosir.sosnowiec.pl/wiadomosci/miejskie-stypendia-sportowe-1.html